2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 44:

Wikipedia beschrijft traditie als: "een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit."

Verder onderzoek naar bedrijfscultuur levert op: "een bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, traditie en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf."

Mensen houden van tradities. Waarom? Tradities geven een gevoel van saamhorigheid, stabiliteit, veiligheid, gezelligheid. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen gebruiken, zijn eigen tradities en binnen een bedrijf kunnen er groepen zijn die door jarenlange samenwerkingen hun eigen werktradities hebben gecreëerd. 

In de artikelen op 100Moments met het thema ‘werken bij Fleuren’ hebben al enkele werknemers verteld over hun favoriete traditie binnen ons bedrijf. Over de tradities die de pootploeg door de jaren heen heeft ontwikkeld is nog niet veel verteld.

De pootploeg bestaat al lange tijd uit een vaste bezetting van een aantal personen en enkele personen die er zo nu en dan bij zijn. Tijdens het planten met de machine is het regelmatig mooi weer en wat is er nu beter of lekkerder dan een barbecue op het veld?! We hebben ook wel eens met het eten op de zeilwagen moeten zitten vanwege het slechte weer, maar doorgaans kunnen we lekker buiten genieten van een geïmproviseerde warme middagmaaltijd. 

bbq op het veld.jpg
bbq op het veld1.jpg

Een tweede traditie van de pootploeg die - net als de barbecue - al vele jaren geleden ontstaan is, is het uiteten met het team als afsluiting van het plantseizoen. Het wokrestaurant in Baarlo is the-place-to-go waar het altijd een gezellig samenkomen is. Het eten zonder mogelijk zand op je bord is nét een beetje aangenamer. 

De derde en laatste traditie is een vrij recente en dat is het trakteren van vlaai op de laatste plantdag. Als echte Limburgers grijpen wij graag elke kans aan om vlaai te trakteren, want vlaai op het werk is nog altijd de lekkerste vlaai.

vlaai op het veld.jpg

Samenvattend kunnen we wel stellen dat de pootploeg van eten houdt; als echte Bourgondiërs. Eten heeft en zal altijd een verbindende kracht hebben. 

Dat is precies het kernwoord waar ons bedrijf om draait en waarom wij al 100 jaar een bedrijf mogen zijn: samen, door verbinding.

Tradities binnen Fleuren - De Pootploeg